Noves solucions de pàckaging per a Aliments frescos

jul. 06 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Durant la sessió es va presentar el cas de col·laboració entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Carburos Metálicos per al desenvolupament d'un envàs alimentari amb atmosfera de gas.

Els canvis d’estil de vida han provocat una major demanda de productes frescos i semielaborats amb temps de conservació més llargs. Des de fa dècades, les tecnologies basades en atmosfera protectora vénen emprant-se per envasar i allargar la vida útil de nombrosos aliments frescos i mínimament processats. Entre aquestes tecnologies s’inclouen tant l’envasat al buit, que consisteix en l’eliminació de l’aire contingut a l’interior de l’envàs, com l’envasat en atmosfera modificada, consistent en l’eliminació de l’aire de l’interior de l’envàs seguida de la injecció d’un gas o barreja de gasos adequada per a la conservació de l’aliment.
 
En aquest context d’innovacions també prenen gradual rellevància els envasos actius, sistemes aliment/envàs/entorn que actuen coordinadament per mantenir -o fins i tot millorar- la salubritat, les propietats organolèptiques i qualitat de l’aliment envasat mitjançant la incorporació al sistema d’un agent actiu, usualment antimicrobià o antioxidant.
 
Una de les tendències més interessants en aquest camp és l’anomenat packaging intel·ligent, quan el propi envàs ens parla de la qualitat del producte, incloent indicacions informatives sobre possibles pertorbacions, alteracions en la cadena de fred, o correspondència amb la temperatura òptima de consum.
 
Però l’envàs alimentari no només és garant de la seguretat alimentària. També resulta clau que faciliti l’emmagatzematge i la distribució (idoni per a magatzems logístics o, per exemple, a l’e-commerce) i que sigui mediambientalment sostenible.
Aquesta sessió aportarà debat i exemples de pràctiques innovadores de la mà d’empreses, centres tecnològics, grups de recerca, consorcis i entitats que treballen en aquest camp. 

Ponents

Ignasi Papell

Moderador de la sessió.

Cap de Desenvolupament de Negoci del Mercat d’Alimentació d'Eurecat

Sonia Guri

Enginyera de Carburos Metálicos

Elsa Lloret Fortuny

Investigadora de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)