oct. 26 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Aquest Brunch es va centrar a compartir experiències, línies d'innovació i tecnologies disruptives de neuromàrqueting aplicades al comerç, especialment per millorar l'experiència dels clients. 

El neuromàrqueting pretén millorar l’eficàcia del màrqueting a partir de la neurociència, i en el comerç tradicional ha esdevingut una via de diferenciació, perquè dota de rellevància personal i de connexió emocional l’experiència de compra.

Les marques tenen l’objectiu de conèixer en detall la conducta dels seus consumidors davant d’estímuls determinats, i els especialistes coincideixen que tot i que les decisions de compra són de tipus racional, instintiu i emocional, la majoria es prenen inconscientment. En aquest context, el neuromàrqueting ofereix base científica per analitzar les demandes i percepcions dels consumidors, i per detectar les seves necessitats, aspiracions, desitjos, frustracions i projeccions. Aquesta disciplina fins i tot s’usa per predir patrons de comportament que portin a suggerir productes, canals, missatges i preus.

Els elements del neuromàrqueting per al retail poden incloure la multisensorialitat (olor, la música, colors, llum i confort dels espais dels punts de venda, aparadors i façanes), els moviments dels clients, el comportament dels venedors, el posicionament dels productes i les experiències que es proposen (possibilitats d’interacció, diversió induïda).

Els investigadors i els consultors de neuromàrqueting agrupen professionals de diverses disciplines: psicologia, estadística, medicina, empresa, comunicació, biologia i tecnologia. Experts que treballen plegats per avaluar i dissenyar hipòtesis sobre l’impacte del sistema nerviós en el comportament i el pensament, realitzant mesuraments objectius i extrapolacions significatives.
 

Ponents

Ivan Martínez

Moderador de la sessió.

Vicegerent de Recerca de la UAB

Pere Navalles

Director del Màster de Neuromàrqueting de la UAB

Xavier Roma Trigo

Director de Màrqueting d’Ametller Origen

Nuria Beltran Centelles

Directora d'ESCODI