des. 14 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Aquest Brunch va debatre sobre els reptes i les dificultats de portar a terme projectes d'innovació d'analítica avançada al sistema sanitari.

En el sector sociosanitari la incidència del Big Data és rellevant sobretot per la implantació de la Història Clínica Electrònica (EHR), per l’explosió de la genòmica, i pel fet que la majoria de dades que es generen són no estructurades.
Millorar l’atenció sociosanitària, avui dia, passa per realitzar anàlisis basades en tècniques d’estratificació i segmentació de la població segons els seus índexs de fragilitat, així com per anticipar necessitats dels professionals i dels propis pacients, repercutint en la qualitat del servei i reduint costos associats.
 
En aquest context poden aportar valor les dades relacionades amb els pacients, les malalties i els centres sanitaris obtinguts d’històries i proves clíniques; de dades epidemiològiques, nutricionals i genòmiques; de dispositius de telemedicina, i fins i tot de wearables. Analitzar aquesta informació, per exemple, contribueix a desenvolupar sistemes d’alerta intel·ligents, a innovar en teràpies, disposar d’anàlisis d’hiperfreqüentació, a optimitzar l’ús dels centres, unitats i equipaments, a optimitzar temps i recursos, a realitzar projeccions de necessitats i, en definitiva, a prendre decisions per a optimitzar la gestió dels serveis sociosanitaris.
 
En l’era del Big Data, existeixen importants desafiaments per gestionar, processar i extreure el valor de grans volums de dades diverses, així com per generar nou coneixement que ens permeti seguir avançant cap a una cura més preventiva, personalitzada i eficient.

Ponents

Toni Manzano

Moderador de la sessió.

Co-fundador de l'startup Bigfinite Inc.

Ana Ripoll

Catedràtica d'arquitectura i tecnologia de computadors i exrectora de la UAB

Xavier Rafael

Data scientist a Eurecat

Carles Rubies

Cap de projectes del Centre d’Imatge Mèdica Digital del Parc Taulí